Firma s RODINNÝMI HODNOTAMI

Práve som v práci na našom obchodnom mieste v obchodnom centre.

Je voľný deň a ľudia, ktorí tu prichádzajú sa nikam nenáhlia.

Uprostred nákupnej haly je veľká šachovnica s obrovskými figúrkami a práve tu sa deje niečo čo ma núti napísať tieto slová.

Na šachovnici sa hrá malé dieťa s obrovskými šachovými figúrkami. Má najviac rok aj niečo, podobne ako naša firma. Berie do svojich malých rúk jednu figúrku za druhou a obetavo ich prenáša z jednej strany šachovnice na druhú. Nepozerá na námahu a vidí jediný cieľ dostať figúrky na jednu stranu šachovnice. Celá hra prebieha za prítomnosti jeho otca,ktorý starostlivo dozerá, aby si dieťa neublížilo. Nápadne sa to podobá na moje deti, ktoré so mnou robia v rodinnej firme tiež rok aj niečo. Dávam im ťažké a dôležité úlohy a občas dozerám, či tá „figúrka“ nie je pre nich priťažká. Oni však obetavo idú za svojím cieľom, aj keď cesta nie je jednoduchá.

Medzi tým sa dieťa dohralo a šachové figúrky sú na druhej strane šachovnice. Rozžiarenými očkami pozerá na svojich rodičov, ešte nehovorí, ale jeho výraz hovorí za všetko ,,MÁM TO”.

Rodičia ho pochvália a spokojne sa na seba pozrú.

Podobný výraz tváre mal môj syn pri predaji prvého bytu, keď uzavrel predaj.

Som na neho hrdý rovnako ako na dcéru, ktorá má tiež za sebou úspešný predaj a odvádza veľmi kvalitnú prácu v médiách a reklame.

Na nás všetkých dozerá náš najväčší odborník moja manželka. Familiárne jej vo firme hovoríme s úsmevom  šéfova. Bez nej by to jednoducho nešlo. Ovláda všetko ostatné čo sa my ešte len učíme. 

Je nedeľa, som v práci a som hrdý na to, že pracujem v rodinnej firme.Svojim spôsobom sú si firmy a rodiny veľmi blízke.