HYPOTÉKA sprostredkovateľ alebo banka ?

Oplatí sa osloviť na Hypotéku banku alebo sprostredkovateľa?


              Túto otázku dostávam pomerne často hlavne od mladých klientov, ktorí sú zvyknutí riešiť veci on - line  prípadne osobne v pobočke svojej banky.  Častokrát majú obavu, že za služby makléra budú musieť platiť alebo, že dostanú horšiu ponuku v banke.


V prvom prípade sprostredkovateľa  platí banka teda klient neplatí nič a v druhom prípade klient od sprostredkovateľa zvyčajne dostane viacero ponúk z rôznych bánk a môže si vybrať najvhodnejšiu ponuku. Jedno je isté, že jeho banka ho nepošle ku konkurencií, ak by ich ponuka bola pre klienta horšia.


              Skúsim na to odpovedať skúsenosťami reálnych prípadov, ktoré sa stali. Oslovil nás mladý manželský pár so žiadosťou o radu. Potrebujú zrekonštruovať rodinný domček a potrebujú finančné prostriedky na realizáciu svojich smelých plánov. Prvé zoznamovacie stretnutie nám odkrylo zaujímavú situáciu. Rodinka s dvoma malými deťmi.  Ona zamestnaná na dobu neurčitú s príjmom tesne nad hranicou minimálnej mzdy a on od minulého roka živnostník avšak iba dva mesiace pred koncom roka od založenia živnosti. Jednoducho ich banka žiadala aspoň 6 – mesiacov podnikania v minulom roku , daňové priznanie a iné veď to poznáte ... skúšali to v rôznych bankách, ale bez výsledku.


              Po zverení svojho problému nám, už majú svoju Hypotéku schválenú a pokračujú v rekonštrukčných prácach. Tešíme sa na návštevu v ich zrekonštruovanom domčeku.